ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

od Kačka

Jsem Hedvika Koželuhová, se sídlem Lesní 1144, 268 01 Hořovice (IČ 677 49 798) a na adrese Milinovského 908, 268 01 Hořovice provozuji restauraci Na Krétě.

Jak a s jakými vašimi daty pracuji

Na webu restauracenakrete.cz mám umístěný kontaktní formulář, abychom se mohli spojit ohledně rezervace stolu, poptávky cateringových služeb nebo třeba nákupu dárkových poukazů do restaurace. S údaji, které do něj vyplníte nebo připojíte v e-mailové komunikaci budu posléze nakládat, abych mohla vyhovět vašim přání, odpovědět na váš dotaz nebo například zpracovat nabídku na míru vašim požadavkům.

Pokud se domluvíme na další spolupráci, budu zpracovávat vaše jméno, kontaktní a případně podnikatelské údaje, eventuelně data, která mi poskytnete, abych vám mohla zprostředkovat služby naší restaurace či cateringu.

Vaše údaje uchovám po dobu nutnou k vyřízení vaší poptávky a pokud nebudeme nadále spolupracovat, do dvou měsíců je promažu. V případě navázání spolupráce budu vaše data uchovávat po dobu maximálně deseti let od ukončení spolupráce, což je v souladu s GDPR nařízením.

Vaše osobní údaje spravuji sama. Neprofiluji je ani nepředávám mimo Evropskou unii.

Pokud byste se na mě potřebovali ohledně vašich dat a nakládání s nimi obrátit, kontaktujte mě e-mailem na hedvikakozeluhova@seznam.cz nebo zavolejte na +420731526225.

Jaká jsou vaše práva

Ve smyslu nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) máte právo mě kontaktovat a požadovat přístup k osobním údajům, chtít informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, chtít údaje aktualizovat, opravit, požadovat omezení zpracování nebo požadovat jejich výmaz.

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nakládám v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, žádat po mě vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Věřím, že k takovému stavu nikdy nedojde.